si en fi

Luksus Kroatia vene vuokraus

Fairline Squadron 74

Luksus laiva, josta kaikki unelmoi on saatavilla Adrianmeri alueella.

The Fairline Squadron 74 Sisältää kaiken sen loiston mitä moottorilaivan suoritus vaatii. Sinä voi vuokrata tämän luksus aluksen alkaen hintaan 32,000 €/viikko.

Säännöt ja ehdot - Venevuokraus Split Kroatia

1.      Hyvitys

Veneenvuokraaja yritys on velvollinen tarjoamaan vuokratun veneen sovittuun paikkaan, sovittuna aikana, käyttövalmiina vuokraajalle. Jos jostain ennalta arvaamattomasta syystä (esim. edellisen vuokraajan aiheuttaman vahingon vuoksi) veneenvuokraaja yritys ei voi tarjota sovittua alusta- veneenvuokraaja yrityksen on tarjottava vuokraajalle samanpituista ja kokoista alusta tai hyvitettävä maksut vuokraajalle sen päivän korkojen mukaan.

 

2.      Vakuutus

Veneenvuokraaja yritys on velvollinen vakuuttamaan aluksen seuraavasti:

-         Kasko vakuutus alukselle, sen markkinahinnasta (joka sisältää aluksen lisävarustukset) 1.535,00 euron edestä.

-         Vakuutus kolmannen osapuolen tehneestä vahingosta (tavarat, henkilöt) 750.000 euroon asti

-         Laivamiehistön vakuutus: Työkyvyttömyydestä € 50.000 asti ja kuolematapauksesta 25.000 euroon asti

Vuokraajan tai miehistön henkilökohtaista omaisuutta ei ole vakuutettu.

 

3.      Vuokrausalue

Sovittu vuokraus alue on Adraianmeren rajan sisäpuolella.

 

4.      Purjehduksen ehdot

Tämän sopimuksen allekirjoittamisella veneenvuokraaja vahvistaa, että hänellä on tarvittava tietoa merenkulkuun ja veneen navigoimiseen avomerellä. Muutoin vuokraajan täytyy nimetä alukselle kapteeni, jonka täytyy allekirjoittaa myös sopimus.

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen venenvuokraaja vahvistaa omaavansa purjehdustodistuksen ja omaa tarvittavan merenkulkutaidon.

Vuokraaja on vastuussa, jos on antanut väärää tietoa. Vuokraaja ja kapteeni (kun kyseessä ei ole sama henkilö) on velvoitettu noudattamaan tätä sopimusta.

 

5.      Vuokraajan erityisvelvollisuudet

Vuokraajan on huolehdittava aluksesta ja noudatettava merenkulkusääntöjä ja hyvää purjehdustaitoa.

 

Vuokraaja ei saa koskaan:

-         Kuljettaa aluksella matkustajia liiketaloudellisesti.

-         Osallistua urheilukilpailuihin, ellei erikseen sovittu.

-         Vuokrata venettä edelleen

-         Hinata toista alusta, ellei kyseessä ole hätätapaus.

-         Purjehtia yöllä, ellei ole hyvä näkyvyys ja hyvät sääolosuhteet.

 

Vuokraajan täytyy:

-         Tasaisin väliajoin tarkistaa aluksen kunto (moottorin öljy, jäähdytysnesteet, ym.)

-         Pitää aluksen lokikirja ajantasalla

-         Purjehtia sovituilla alueella, huolehtien maan rajoista ja rajoituksista.

-         Pysyä merikaistoilla

-         Ei saa pitää kotieläintä laivassa

 

Vuokraajan on rekisteröitävä kaikki poikkeusolot, myös kaikki mitä alukselle ja sen välineille/tavaroille on tapahtunut. Jokaisen poikkeustapahtuman jälkeen on tehtävä yksityiskohtainen raportti siitä todistukseksi satamamestarille, lääkärille tai muulle viranomaiselle. Etenkin vuokraajan on viipymättä ilmoitettava yksityiskohtaisesti veneenvuokraaja yritykselle tapahtuneesta. Tämä sama pätee ohjailuosaamiseen, menetyksille, tai auktoriteettien aluksen haltuunotolle tai haitanteolle.

Jos vahingot ovat aiheutuneet siksi, koska vuokraajan ei ole huomioinut sääntöjä - vuokraaja on velvollinen kärsimään seuraukset.

Veneen vuokraaja yritykselle on ilmoitettava jos laiva täytyy ottaa pois vesiltä, jotta siihen tulleet vahingot voidaan tarkistaa. Korjauskulut ja lääkärikulut vähennetään takuusummasta.

Myös tarkoituksella tehty vahinko aluksen moottorille, köysistölle, tavaran hukkaaminen jne. tai myöhäisen palautuksen vuoksi tullut vahinko vuokraaja yritykselle vähennetään myös vuokraajan maksamasta takuurahasta. Jos vahingon tarkkaa summaa ei voi määritellä - veneenvuokraaja yrityksen on 30 päivän sisällä annettava hinta-arvio, jonka jälkeen vahingot on maksettava.

6.      Aluksen luovutus vuokraajalle

Veneen vuokrausyritys luovuttaa aluksen vuokraajalle täydellä bensaa tankillisella.  Aluksen kunto ja varasto tarkistetaan tarkistuslistan avulla ja vahvistetaan allekirjoituksilla. Aluksen varustukseen tai kuntoon liittyvät valitukset vuokraajan puolelta ei ole mahdollisia.

Jos vuokrausyhtiö alusta luovuttaessa ei voi parantaa tai korjata aluksessa olevaa vahinkoa tai vain osittain vuokraaja voi perua sopimuksen kokonaan tai pyytää alennusta vuokraushinnasta.

7.      Aluksen palautus vuokrausyritykselle

Vuokraussuhteen loppuessa vuokraajan on palautettava alus täydellä tankilla bensaa ja luovuttaessa tehdyn tarkistuslistan mukaisella varustuksella ja kunnolla.

8.      Myöhäinen palautus

Vuokraaja on velvollinen palauttamaan alus täsmällisesti sovittuun aikaan - huolimatta sääolosuhteista. Vuokraajan on suunniteltava matka niin - sääolosuhteet huomioonottaen, että alus palautetaan kotisatamaan ajoissa. Kuitenkin jos alusta ei ole palautettu ajoissa, siitä on ilmoitettava vuokrausyritykselle ja vuokraajan on odotettava ohjeita vuokrausyritykseltä. Tästä koituvista lisäkustannuksista vastaa tällöin veneenvuokraaja. Lisäksi jokaisesta koko päivästä minkä alus on myöhässä sovitusta palautus ajasta, vuokrausyritys voi periä päivän vuokrausmaksun kaksinkertaisena.

Myöhäisestä saapumisesta vuokraajan on maksettava jokaisesta ylimääräisestä täydestä tunnista (12 tuntiin asti) 2 % sen hetkisestä viikkovuokraushinnasta.

9.      Veneen vuokrausyrityksen velvollisuudet ja veneen vuokraajan velvollisuudet

Veneen vuokraaja on velvollinen hyvittämään veneen vuokraaja yritykselle sopimuksen rikkomisesta, jos kyseeessä on merivahinko. Jos kolmas osapuoli on kärsinyt veneenvuokraajan huolimattomuudesta tai syystä veneenvuokraajayritys ei ole velvollinen asiassa. Veneenvuokraajan vaatimukset, jotka venettä palautettaessa on vielä epäselviä, täytyy olla selvillä 14 päivän sisällä vuokraussuhteen päättymisestä. Asian yksityiskohdat vuokraajan ja vuokrausyrityksen täytyy vahvistaa kirjallisesti.

 

10.   Maksutapa

Ensimmäinen erä: 30 % vuokrahinnasta täytyy maksaa veneenvuokrausyrityksen tilille 8 päivän sisällä sopimuksen kirjoittamisesta. Loppuosa täytyy maksaa vähintään 30 päivää ennen vuokraussuhteen alkamista/veneen luovutusta.

11.   Takuuraha

Takuusumma € 1.535,00, jonka voi maksaa luottokortilla (AMEX, VISA, EC-MC, DINERS) tai käteisellä täytyy suorittaa tukikohdassa. Takuuraha palautetaan ilman vähennyksiä veneen vuokraajalle kun vuokrausaika on päättynyt. Palautus tehdään tietenkin silloin, jos aluksessa tai sen varustuksessa ei ole vahinkoja (vahingot tarkastetaan tarkistuslistasta).

 

12.   Vuokrauksen peruminen

Jos veneenvuokraaja haluaa perua vuokrauksen ennen 30 päivää vuokrauksen alusta, perumismaksu on 30 % vuokrauksen hinnasta. Jos veneenvuokraaja haluaa perua vuokrauksen kun vuokrauksen alkuun on vähemmän kuin 30 päivää, menee koko vuokrauksen summa - ellei toista vuokraajaa ajalle löydy. Jokaisessa tapauksessa vuokraajan täytyy maksaa 30 % vuokrauksen kokonaishinnasta. Jos sopimus irtisanotaan, tämä summa täytyy maksaa vähintään 15 päivää ennen vuokrauksen alkua. Maksuissa ei ole lisäkuluja, kaikki muut velvollisuudet sopimuksen purkautuessa peruuntuu myös.

13.   Sekalaista

Puhutut sopimukset ovat pitäviä vain kun ne vahvistetaan kirjallisena. Kaikki riitatilanteet täytyy sopia hyväntahtoisesti.

Haku:   Yhteystiedott